Cyfleoedd yn Severn Wye

Pan fydd swyddi gwag yn cael eu hysbysebu yn Severn Wye, byddant yn ymddangos ar y dudalen hon. Pan fydd swyddi'n ymddangos yma, cliciwch ar y dolenni i gael rhagor o wybodaeth.

Mae Asiantaeth Ynni Severn Wye yn gyflogwr cyfle cyfartal ...

Mae Asiantaeth Ynni Severn Wye yn gyflogwr cyfle cyfartal ac mae'n credu y dylai pob unigolyn gael yr un cyfle am gyflogaeth ac i ddatblygu ar sail ei allu, ei gymwysterau a'i addasrwydd i'r gwaith. 
 

Newyddion

Ein gwaith

Tweets newydd