[Translate to Cymraeg:] Project Profile
Save@Work

Save@Work

Lluniwyd y prosiect save@work i helpu'r sector cyhoeddus i leihau eu defnydd o ynni a thrwy hynny lleihau allyriadau carbon o'u hadeiladau. Mae'r prosiect yn helpu'r sector cyhoeddus i greu timau ynni ar gyfer pob adeilad, ac yn eu helpu i gadw rheolaeth dros eu defnydd o ynni yn eu swyddfeydd. Mae hefyd yn cyflwyno technegau newid ymddygiad er mwyn annog a helpu eu cydweithwyr i leihau'r ynni a ddefnyddir.

Mae bron 40% o'r holl ynni a ddefnyddir yn gysylltiedig ag adeiladau - ac mae swyddfeydd yn defnyddio cryn dipyn o ynni!

Bydd y gystadleuaeth i weld pa adeilad fydd yn gallu gwneud yr arbedion ynni mwyaf yn cychwyn ym mis Mawrth 2016 ac yn para am flwyddyn. Er ein bod dal wrthi'n recriwtio, mae'r sefydliadau hyn eisoes wedi ymrwymo i gymryd rhan: Y Gofrestrfa Dir, Cyngor Sir Ceredigion, Cyngor Dosbarth Stroud a Chyngor Dinas Caerloyw.

Newyddion

Ein gwaith

Tweets newydd