[Translate to Cymraeg:] Project Profile
Rhanbarthau Biomethan

Rhanbarthau Biomethan

Daeth y Rhanbarthau Biomethan i ben ym mis Mawrth 2014. Prif nod y prosiect oedd hwyluso cynnydd yn nifer y gweithfeydd Treulio Anaerobig sy'n cynhyrchu bio-nwy/biomethan ledled y DU, ond mewn rhanbarthau partner yn benodol.

Roedd y partneriaid o Awstria, yr Almaen, Denmarc, Sweden, Ffrainc, Gwlad Belg, yr Eidal, Hwngari, Croatia, Slofenia a'r Deyrnas Unedig.

Asiantaeth Ynni Severn Wye oedd y prif bartner yn y DU gyda Phrifysgol Morgannwg (Canolfan Ragoriaeth Cymru ar gyfer Treulio Anaerobig). Y canolfannau daearyddol ar gyfer gweithgarwch oedd Cymru, Swydd Henffordd, Swydd Gaerloyw a Swydd Wiltshire. Roedd Llywodraeth Cymru wedi darparu arian cyfatebol ar gyfer y gweithgarwch yng Nghymru. Bu Asiantaeth Ynni Severn Wye a Phrifysgol Morgannwg yn cydweithio'n agos iawn ar weithgareddau yn y DU, a darparwyd cymorth ymchwil pellach gan Brifysgol Technegol Fienna.

Sefydlodd Severn Wye Grŵp Cynghori yn y DU gan fanteisio ar arbenigedd ystod eang o sefydliadau ac unigolion. Prif nod y grŵp oedd llywio gweithgareddau'r prosiect yn rhanbarth y DU.

 

Cyfrifiannell Biomethan

Datblygwyd y Gyfrifiannell Biomethan fel rhan o'r prosiect hwn i ddarparu data technegol ac economaidd sy'n ymwneud â'r gwaith bio-nwy arfaethedig. Caiff data ar gynhyrchiant a chyfansoddiad y bio-nwy a phuredd y methan ei fewnbynnu i'r offeryn a bydd yn cynnig argymhellion ar y dewisiadau uwchraddio mwyaf priodol sydd ar gael. Dilynwch y ddolen isod i lwytho'r gyfrifiannell i lawr.

http://bio.methan.at/en/download_biomethane-calculator

Newyddion

Ein gwaith

Tweets newydd