[Translate to Cymraeg:] Project Profile
Link to Energy

Link to Energy

Mae Link to Energy yn rhwydwaith o dros 100 o osodwyr a chyflenwyr sy'n gallu darparu mesurau effeithlonrwydd ynni i ddeiliaid tai, busnesau bach a grwpiau cymunedol yn Swydd Gaerloyw, De Swydd Gaerloyw a'r ardaloedd cyfagos.

With a membership of over 100 mainly locally based installers, the network has initiated over £300,000 worth of energy efficiency improvement work in the region since 2014

Mae Link to Energy yn gyfeiriadur ar-lein sy'n galluogi pobl i ganfod a chysylltu â chwmnïau sy'n gallu darparu popeth o inswleiddio waliau solet i baneli solar. Sefydlwyd y rhwydwaith yn 2007. Yn ogystal â rhoi cwsmeriaid mewn cyswllt â gosodwyr lleol, mae'r rhwydwaith hefyd yn darparu'r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau ar bolisïau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol, gwybodaeth am gyfleoedd hyfforddi a chyfarfodydd rheolaidd.

C. Pa bethau annisgwyl sydd wedi codi ers dechrau'r prosiect?

Mae'n sioc pa mor fawr mae'r rhwydwaith wedi tyfu! Dechreuodd Link to Energy gyda grŵp bach o gwmnïau yn Stroud mewn rhestr ar gwpwl o dudalennau o bapur. Bellach mae gan y rhwydwaith ei wefan ei hun, gyda dros 100 o aelodau, sy'n cael ei ddefnyddio gan bobl ym mhob rhan o'r rhanbarth!

C. Beth ydych chi'n ei fwynhau fwyaf am y prosiect hwn?

Mae wedi bod yn ddiddorol iawn dod i nabod yr ystod eang o gwmnïau, a rhyngweithio â nhw wrth iddynt ymateb i gynlluniau cyllido, cymhelliannau a pholisïau amrywiol y Llywodraeth.

Newyddion

Ein gwaith

Tweets newydd