[Translate to Cymraeg:] Project Profile
Benthyciadau Ynni Cartref

Benthyciadau Ynni Cartref

Mewn partneriaeth â Chyngor De Swydd Gaerloyw, mae Severn Wye wedi sefydlu cynllun benthyciadau i ddeiliaid tai sydd am wella effeithlonrwydd ynni eu cartrefi.

Mae cynllun Benthyciad Ynni Cartref De Swydd Gaerloyw ar agor ar hyn o bryd a gall cynghorwyr ar y Llinell Gyngor Warm and Well roi gwybodaeth i ddeiliaid tai sydd â diddordeb mewn manteisio arno.

Mae'r cynllun hefyd yn gweithio ar y cyd â'n Rhwydwaith Link to Energy, gyda deiliaid tai sy'n gwneud cais am fenthyciad yn defnyddio gosodwr sy'n rhan o'r rhwydwaith hon.

C. Beth sydd wedi creu'r argraff fwyaf arnoch?

Dyma'r tro cyntaf i Severn Wye weithio ar gynllun benthyciad ac roedd yn agoriad llygad. Roedd rhaid gweithio drwy lawer o reoliadau a bu'n rhaid rhoi llawer o systemau a gweithdrefnau ar waith. Serch hynny, wrth i'r cynllun fynd rhagddo fe ddaeth pethau'n haws.

C. Pa bethau annisgwyl sydd wedi codi?

Gan ein bod wedi gweithio'n galed ar y manylion, roedd hyn yn rhoi seiliau cadarn i ni wrth i gyllid arall ymddangos gyda gofynion tebyg. Mae hyn wedi galluogi Severn Wye i sefydlu systemau a gweithdrefnau ar gyfer benthyciadau yn sydyn.

Newyddion

Ein gwaith

Tweets newydd