[Translate to Cymraeg:] Project Profile
Drysau Gwyrdd Cheltenham

Drysau Gwyrdd Cheltenham

Mae Drysau Gwyrdd Cheltenham (Cheltenham Green Doors) yn gasgliad o bobl o'r un anian sydd wedi dod ynghyd i hyrwyddo dull mwy cynaliadwy i fyw bob dydd. Mae astudiaethau achos o gartrefi sydd wedi gwneud rhai o'r gwelliannau hyn yn enghraifft o hyn.

O dŷ modern syml i fwthyn cerrig o'r 18fed Ganrif, mae'r astudiaethau achos hyn yn cynnig datrysiadau i wella effeithlonrwydd ynni mewn gwahanol fathau o gartref.

Mae'r penwythnos tai a gerddi agored blynyddol yn caniatáu i berchenogion tai groesawu ymwelwyr a dangos iddynt sut maent yn buddsoddi a mabwysiadu arferion byw cynaliadwy. Cafodd saith cartref gwahanol iawn eu dewis a chynhyrchwyd astudiaethau achos er mwyn darparu gwybodaeth am y daith hon.

Q. Beth oedd fwyaf diddorol i chi?

Roedd amrywiaeth eang o welliannau sydd wedi'u gwneud, a'r gwahanol gyfnodau bywyd sydd wedi sbarduno'r perchenogion tai i'w gwneud nhw yn ddiddorol iawn. O blant yn gadael cartref, i symud tŷ, i fod yn oer!

Q. Beth ydych chi wedi'i fwynhau fwyaf am y prosiect hwn?

Cwrdd â phobl sy'n falch o'u tai, o'r gwelliannau maen nhw wedi'u gwneud a'u brwdfrydedd dros rannu'r wybodaeth hon â phobl eraill.

Neil Towler

Project Manager
01452 83 5086

Newyddion

Ein gwaith

Tweets newydd