Ein hymddiriedolwyr

Elusen yw Asiantaeth Ynni Severn Wye ac mae'n cydymffurfio â'r rheolau a'r cyfrifoldebau sy'n berthnasol i elusennau a hynny dan oruchwyliaeth ein Bwrdd Ymddiriedolwyr. Mae aelodau'r bwrdd yn rhoi o'u hamser yn wirfoddol ac maent yn atebol i'n rhanddeiliaid sy'n cynnwys ein staff, y gymuned ehangach, y Comisiwn Elusennau a'n cyllidwyr. I gael rhagor o wybodaeth am ein hymddiriedolwyr, tarwch olwg ar y proffiliau isod.

 

 

 

Proffiliau'r Ymddiriedolwyr

Andy Bull

Andy was one of the senior staff at Severn Wye for eight years but has recently decided to semi-retire. He is now available to contribute his knowledge and experience, particularly in bio-energy, to any appropriate projects, contracts or commissions.

Peter Clegg

Dwi'n teimlo'n angerddol am fyw'n gynaliadwy ac mae hynny'n cynnwys meddwl yn gydgysylltiedig am arbed ynni, cynhyrchu ynni adnewyddadwy, trafnidiaeth, cynhyrchu bwyd a gwastraff, gan ddeall anghenion a gallu'r unigolyn yn hyn o beth. Rydw i wedi...

David Hardie

Chair

Daeth David yn Ymddiriedolwr ym mis Chwefror 2014. Mae ganddo ymrwymiad personol i'r amgylchedd a defnyddio ynni'n effeithlon. Mae ef a'i wraig wedi adeiladu a bellach yn byw mewn tŷ PassivHaus ardystiedig yn Swydd Gaerloyw. Cefndir mewn mentora...

Andrew Lichnowski

Rydw i am gyfrannu at hyrwyddo ynni cynaliadwy a chynhesrwydd fforddiadwy drwy weithio gyda sefydliad sydd wedi ymrwymo i'r achos. Cyn dod yn ymddiriedolwr yn 2012, roedd gen i brofiad personol o gydweithio gydag unigolion talentog o Severn Wye wrth...

Heather Watts

Is Gadeirydd

Hoffwn feddwl fy mod yn gallu defnyddio fy mhrofiad a'm gwybodaeth ym maes effeithlonrwydd ynni er mwyn helpu Severn Wye i wneud gwahaniaeth. Mae gennyf enw da yn y byd effeithlonrwydd ynni gyda dros 20 mlynedd o brofiad. Roeddwn yn allweddol yn y...

Newyddion

Ein gwaith

Tweets newydd