Ein staff

Mae gan ein tîm ystod amrywiol o brofiadau, yn cynnwys arbenigedd ym maes ynni, addysg a datblygu cymunedol. Mae'n allweddol bwysig i ni bod y bobl rydyn ni'n cydweithio â nhw yn teimlo y gallan nhw ddod i gysylltiad â ni'n rhwydd a'n bod o fewn cyraedd pawb.

Proffiliau Staff

Staff Prosiect, Cymru

Rheoli a darparu amrywiol brosiectau sy'n ceisio creu a rhannu arferion gorau ledled de orllewin Lloegr.

Uwch Dîm Rheoli

Mae pob un yn arwain gwaith prosiect sy'n rhan o'u thema. Fel tîm, maent yn dwyn y profiad hwn ynghyd er mwyn siapio ac arwain gweledigaeth strategol y sefydliad gyda phob aelod yn ysgwyddo cyfrifoldeb dros faes rheoli gweithredol.

Cyllid a Gweinyddu

Mae ein personél gweinyddol a chyllid yn sicrhau bod y sefydliad yn gweithredu'n esmwyth! Mae hyn yn cynnwys croesawu ymwelwyr i'n swyddfeydd, diweddaru'r rheoliadau Iechyd a Diogelwch, cynhyrchu cyfrifon rheoli...

Cynghorwyr Ynni

Gan gyfuno gwybodaeth dechnegol a gofal cleientiaid sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, mae ein cynghorwyr yn gweithio'n bennaf ar geisiadau am gefnogaeth ym maes ynni gan bobl yn eu cartrefi.

Staff Prosiect, Lloegr

Rheoli a darparu amrywiol brosiectau sy’n ceisio creu a rhannu arferion gorau ledled Cymru

Newyddion

Ein gwaith

Tweets newydd