Cynhyrchu ynni

Rydym am wneud mwy na dim ond helpu eraill i sefydlu eu cynlluniau ynni adnewyddadwy eu hunain. Rydyn ni'n credu'n gryf bod rhaid i ni ddangos esiampl hefyd gyda chamau positif.

Prif Ddelwedd
Ym mis Chwefror 2010, gwnaethom benderfynu ...

Ym mis Chwefror 2010, gwnaethom benderfynu dangos esiampl a gosod ein systemau solar ffotofoltäig (PV) ein hunain. Roedd cost gosod y system i Severn Wye yn llai na £2,500 a hynny'n bennaf oherwydd cawsom gymorth gan y Rhaglen Adeiladau Carbon Isel (Cyfnod 2) ac Ymddiriedolaeth Ynni Gwyrdd ScottishPower. Galluogodd hyn i ni osod 28 panel solar hybrid ar do 35 m². Mae'r araeau yn wynebu'r de-ddwyrain a'r de-orllewin. Mae gennym wrthdröydd oherwydd bod ein paneli wedi'u gosod i wynebu cyfeiriadau gwahanol. Ceir dau wrthdröydd Fronius IG30, gyda dau sbring ar bob un. Mae gogwydd y to tua 30 gradd.

Capasiti graddedig y system ...

Mae capasiti graddedig y system yn oddeutu 5.9 kWp - ond dyma'r allbwn mwyaf o dan yr amodau delfrydol ac yn anffodus dydy hynny ddim yn digwydd yn aml yn swydd Gaerloyw! Er hynny, llwyddodd y system i gyflawni ei gynhyrchiant ynni tybiedig dri mis yn gynnar ac mae'n dal i gyflawni'n llawer well na'r disgwyl

  • Cyfanswm a gynhyrchwyd ym Mlwyddyn 1 - 5587 kWh
  • Cyfanswm a gynhyrchwyd ym Mlwyddyn 2 - 5597 kWh
  • Cyfanswm a gynhyrchwyd ym Mlwyddyn 3 - 5309 kWh
  • Cyfanswm a gynhyrchwyd ym Mlwyddyn 4 - 5434 kWh
  • Cyfanswm a gynhyrchwyd ym Mlwyddyn 5 - 5659 kWh
  • Cyfanswm a gynhyrchwyd ym Mlwyddyn 6 - 5452 kWh
  • Cyfanswm a gynhyrchwyd ym Mlwyddyn 7 - 5238 kWh
Er nad ydyn ni'n elwa o unrhyw daliadau FiTs...

Gan ein bod wedi gosod y system cyn bod y tariffau cyflenwi trydan yn cael eu cyflwyno ac oherwydd ei fod wedi'i rhan-gyllido gan arian cyhoeddus, nid ydym yn elwa'n uniongyrchol o unrhyw daliadau FiTs ond mae llawer o fuddiannau i ni o hyd.

Ein data cynhyrchu PV

Tabl Cynhyrchu KWH
Dyddiad yr wythnos Cynhyrchwyd kwh Cyfanswm kwh
13 Sep 2017 114.3 42,266.9
06 Sep 2017 114.8 42,152.6
30 Aug 2017 146.5 42,037.8
23 Aug 2017 137.6 41,891.3
16 Aug 2017 139.9 41,753.7
09 Aug 2017 119.8 41,613.8
02 Aug 2017 138.2 41,494.0
26 Jul 2017 136.3 41,355.8
19 Jul 2017 152.9 41,219.5
12 Jul 2017 181.4 41,066.6
05 Jul 2017 155.0 40,885.2
28 Jun 2017 125.4 40,730.2
21 Jun 2017 226.2 40,604.8
14 Jun 2017 157.1 40,378.6
07 Jun 2017 168.8 40,221.5
31 May 2017 153.4 40,052.7
24 May 2017 167.8 39,899.3
17 May 2017 115.8 39,731.5
10 May 2017 191.1 39,615.7
03 May 2017 119.3 39,424.6
26 Apr 2017 136.9 39,305.3
19 Apr 2017 137.1 39,168.4
12 Apr 2017 175.6 39,031.3
05 Apr 2017 150.2 38,855.7
29 Mar 2017 119.7 38,705.5
22 Mar 2017 62.6 38,585.8
15 Mar 2017 93.5 38,523.2
08 Mar 2017 82.0 38,429.7
01 Mar 2017 73.5 38,347.7
22 Feb 2017 35.1 38,274.2
11 Jan 2017 39.6 38,039.3
04 Jan 2017 39.6 38,012.6
28 Dec 2016 40.4 37,973.0
21 Dec 2016 16.3 37,932.6
14 Dec 2016 34.5 37,916.3
07 Dec 2016 43.3 37,881.8
30 Nov 2016 59.6 37,838.5
23 Nov 2016 23.3 37,778.9
16 Nov 2016 49.3 37,755.6
09 Nov 2016 58.1 37,706.3
02 Nov 2016 43.1 37,648.2
26 Oct 2016 58.8 37,605.1
19 Oct 2016 91.3 37,546.3
12 Oct 2016 89.6 37,455.0
05 Oct 2016 35.1 37,365.4
28 Sep 2016 107.6 37,330.3
21 Sep 2016 84.2 37,222.7

Newyddion

Ein gwaith

Tweets newydd