Activity Details

Rhan ganolog o genhadaeth Severn Wye yw annog pobl i gymryd rhan mewn dysgu gydol oes sy'n eu hysgogi i gyfrannu fwy at gynaliadwedd ac yn esgor ar well ymwybyddiaeth o'r buddiannau a'r cyfleoedd sydd ynghlwm wrth hynny.

In the last two years we have supported 4,448 pupils in 176 schools.

Since 2007 we have secured over £800 000 of funding to support young people in education.

In 2011 Young Energy People won the prestigious Ashden Award for sustainability.

99% of teachers that participated in our programmes in the last two years said they would like to do so again.

In 2015 90% of 1,047 young people left our Your Green Future events knowing what a low carbon, sustainable economy was, compared with just 34% on arrival. 

Rydym yn hyrwyddo dysgu gydol oes fel modd o feithrin ymwybyddiaeth a sgiliau ar gyfer delio â materion yn ymwneud ag ynni a newid hinsawdd, yn ogystal â datblygu amddiffyniad yn erbyn tlodi tanwydd.

Mae ein gweithgarwch yn canolbwyntio'n bennaf ar raglenni wedi'u hanelu at bobl ifanc, er ein bod hefyd yn cynnal hyfforddiant wedi'i deilwra'n benodol ar gyfer perchnogion tai a gweithwyr proffesiynol fel rhan o'n gwaith ehangach.

Mae rhaglenni addysg Severn Wye yn rhagorol oherwydd eu bod yn cael eu llunio i ganolbwyntio'n arbennig ar feithrin sgiliau. Caiff ein rhaglenni eu llunio gan weithwyr proffesiynol sydd â chymwysterau a phrofiad uniongyrchol o ddysgu ffurfiol yn y dosbarth.

Mae ein ffocws ar wella'r ddarpariaeth cwricwlwm, ar ddysgu gweithredol, ar ddatrys problemau ac ar gynnig profiadau allweddol sydd wir yn helpu pobl i feithrin y sgiliau a fydd yn helpu i gyflawni dyfodol mwy diogel iddyn nhw a'u cymunedau.

Our work

Fresh tweets