Archif Newyddion

Mae bob amser rhywbeth ymlaen yn Severn Wye - dyma ein newyddion diweddaraf.

Ceisiwn ddiweddaru'r dudalen hon mor aml â phosib er mwyn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi. Gallwch chi hefyd danysgrifio ar ein tudalen Cysylltu â Ni i gael ein cylchlythyr chwarterol.

Archif Newyddion

Students go to work on energy efficiency

Students on Severn Wye Energy Agency’s ‘Sustainable Energy Management at Schools’ (sem@schools.eu) project have recently completed work placements with a range of local sustainability-related organisations. Sem@schools is a European project funded by the Erasmus+ programme, involving 9 Partners fro...Read More

Plant yn cael 'Hwyl yn y Goedwig'

Ddydd Iau 8fed Mehefin, daeth plant o naw ysgol yn swydd Gaerloyw ynghyd am ddiwrnod o 'Hwyl yn y Goedwig' yng ngardd goed Westonbirt. Roedd y plant wrth eu bodd yn cymryd rhan mewn gweithgareddau cyffrous, er gwaethaf y tywydd garw, gan ddysgu am yr amgylchedd naturiol a sut i'w ddiogelu. Yng ngei...Read More

Cyfarfod Bwrdd Crwn Olaf sem@school 5ed Mehefin 2017

Cynhaliwyd Cyfarfod Bwrdd Crwn olaf y prosiect sem@schools ar ddydd Llun 5ed Mehefin. Mae'r prosiect Rheoli Ynni mewn Ysgolion yn brosiect ynni ar gyfer ysgolion uwchradd. Nod y prosiect yw datblygu gwybodaeth a sgiliau myfyrwyr am effeithlonrwydd ynni ac ynni adnewyddadwy, yn ogystal â chodi eu hy...Read More

Cyllid tuag at Fesurau Arbed Ynni yn Swydd Gaerloyw

Mae Severn Wye wedi llwyddo i sicrhau cyllid er mwyn helpu 300 o fusnesau yn Swydd Gaerloyw i osod mesurau effeithlonrwydd ynni.Read More

New partnership aims to help local householders to save energy, save water and save money

A new partnership has been set up between Macmillan Cancer Care, NEST Wales and Severn Wye Energy Agency, to help local householders in North Wales.Read More

Round Table - Local businesses and educational specialists meet to discuss the sem@schools project

On Wednesday 8th February we held our first Round Table meeting for the sem@schools project.Read More

Caffi Regeneration Repair Cheltenham

Rydyn ni'n falch o gyhoeddi y bydd Cynnes a Chlyd / Warm and Well yn y Caffi Regeneration Repair poblogaidd ar 4ydd Chwefror 2017 i gynnig cyngor diduedd ar ynni yn rhad ac am ddim i bawb. Read More

The Festive Season was also a Windy One!

Results from our WeatherEnergy project show just how impressive Scottish wind turbines really are, recording spectacular generation over the Christmas holidays. Read More

Vote for our 'Fun in the Forest' event in local Tesco Stores

'Fun in the Forest' is a day of environmental activities providing children from urban and economically deprived areas with opportunities to engage with nature. Read More

School Energy Management students present at the UN Climate Conference

The students represented different countries, as they negotiated and bargained with other countries in an attempt to move the world forward in its fight against climate change.Read More

Displaying results 1 to 10 out of 39

1

2

3

4

Newyddion

Ein gwaith

Tweets newydd