Cynhyrchu ynni

Rydym am wneud mwy na dim ond helpu eraill i sefydlu eu cynlluniau ynni adnewyddadwy eu hunain. Rydyn ni'n credu'n gryf bod rhaid i ni ddangos esiampl hefyd gyda chamau positif.

Prif Ddelwedd
Ym mis Chwefror 2010, gwnaethom benderfynu ...

Ym mis Chwefror 2010, gwnaethom benderfynu dangos esiampl a gosod ein systemau solar ffotofoltäig (PV) ein hunain. Roedd cost gosod y system i Severn Wye yn llai na £2,500 a hynny'n bennaf oherwydd cawsom gymorth gan y Rhaglen Adeiladau Carbon Isel (Cyfnod 2) ac Ymddiriedolaeth Ynni Gwyrdd ScottishPower. Galluogodd hyn i ni osod 28 panel solar hybrid ar do 35 m². Mae'r araeau yn wynebu'r de-ddwyrain a'r de-orllewin. Mae gennym wrthdröydd oherwydd bod ein paneli wedi'u gosod i wynebu cyfeiriadau gwahanol. Ceir dau wrthdröydd Fronius IG30, gyda dau sbring ar bob un. Mae gogwydd y to tua 30 gradd.

Capasiti graddedig y system ...

Mae capasiti graddedig y system yn oddeutu 5.9 kWp - ond dyma'r allbwn mwyaf o dan yr amodau delfrydol ac yn anffodus dydy hynny ddim yn digwydd yn aml yn swydd Gaerloyw! Er hynny, llwyddodd y system i gyflawni ei gynhyrchiant ynni tybiedig dri mis yn gynnar ac mae'n dal i gyflawni'n llawer well na'r disgwyl

  • Cyfanswm a gynhyrchwyd ym Mlwyddyn 1 - 5587 kWh
  • Cyfanswm a gynhyrchwyd ym Mlwyddyn 2 - 5597 kWh
  • Cyfanswm a gynhyrchwyd ym Mlwyddyn 3 - 5309 kWh
  • Cyfanswm a gynhyrchwyd ym Mlwyddyn 4 - 5434 kWh
  • Cyfanswm a gynhyrchwyd ym Mlwyddyn 5 - 5659 kWh
  • Cyfanswm a gynhyrchwyd ym Mlwyddyn 6 - 5452 kWh
  • Cyfanswm a gynhyrchwyd ym Mlwyddyn 7 - 5238 kWh
Er nad ydyn ni'n elwa o unrhyw daliadau FiTs...

Gan ein bod wedi gosod y system cyn bod y tariffau cyflenwi trydan yn cael eu cyflwyno ac oherwydd ei fod wedi'i rhan-gyllido gan arian cyhoeddus, nid ydym yn elwa'n uniongyrchol o unrhyw daliadau FiTs ond mae llawer o fuddiannau i ni o hyd.

Ein data cynhyrchu PV

Tabl Cynhyrchu KWH
Dyddiad yr wythnos Cynhyrchwyd kwh Cyfanswm kwh
18 Jan 2017 84.5 38,123.8
11 Jan 2017 39.6 38,039.3
04 Jan 2017 39.6 38,012.6
28 Dec 2016 40.4 37,973.0
21 Dec 2016 16.3 37,932.6
14 Dec 2016 34.5 37,916.3
07 Dec 2016 43.3 37,881.8
30 Nov 2016 59.6 37,838.5
23 Nov 2016 23.3 37,778.9
16 Nov 2016 49.3 37,755.6
09 Nov 2016 58.1 37,706.3
02 Nov 2016 43.1 37,648.2
26 Oct 2016 58.8 37,605.1
19 Oct 2016 91.3 37,546.3
12 Oct 2016 89.6 37,455.0
05 Oct 2016 35.1 37,365.4
28 Sep 2016 107.6 37,330.3
21 Sep 2016 84.2 37,222.7
14 Sep 2016 104.1 37,138.5
07 Sep 2016 110.2 37,034.4
31 Aug 2016 143.7 36,924.2
24 Aug 2016 141.5 36,780.5
17 Aug 2016 169.8 36,639.0
10 Aug 2016 82.1 36,469.2
03 Aug 2016 218.8 36,387.1
27 Jul 2016 160.0 36,168.3
20 Jul 2016 188.9 36,008.3
13 Jul 2016 127.1 35,819.4
06 Jul 2016 164.1 35,692.3
29 Jun 2016 136.2 35,528.2
22 Jun 2016 127.5 35,392.0
15 Jun 2016 117.5 35,264.5
08 Jun 2016 203.0 35,147.0
01 Jun 2016 161.5 34,944.0
25 May 2016 184.9 34,782.5
18 May 2016 170.0 34,597.6
11 May 2016 150.7 34,427.6
04 May 2016 161.9 34,276.9
27 Apr 2016 156.8 34,115.0
20 Apr 2016 143.0 33,958.2
13 Apr 2016 119.1 33,815.2
06 Apr 2016 144.5 33,696.1
30 Mar 2016 108.6 33,551.6
23 Mar 2016 99.1 33,443.0
16 Mar 2016 99.1 33,343.9
09 Mar 2016 79.4 33,244.8
02 Mar 2016 87.2 33,165.4
24 Feb 2016 77.2 33,078.2
17 Feb 2016 93.1 33,001.0

Newyddion

Ein gwaith

Tweets newydd