Ardystiadau

Gallwch ddarllen am ardystiadau Asiantaeth Ynni Severn Wye a beth mae'n nhw'n cyfeirio atynt.

System Rheoli Ansawdd - ISO 9001:2008

Sicrhaodd Asiantaeth Ynni Severn Wye ardystiad ISO 9001:2008 ym mis Mehefin 2014. I gyflawni hyn, rydym wedi sefydlu systemau rheoli ansawdd a gweithdrefnau ac archwiliadau parhaus i sicrhau ein bod yn glynu wrth y trefniadau hyn. Yn Severn Wye, rydym yn gweithio'n barhaus i gryfhau ein system rheoli ansawdd, gan roi pwyslais arbennig ar foddhad ein cwsmeriaid.

System Rheoli Amgylcheddol - ISO 14001:2004

Wrth graidd ein hardystiad ISO 14001 mae Amcanion Amgylcheddol Severn Wye sy'n cynnwys lleihau allyriadau CO₂, ein defnydd o adnoddau naturiol a gwella ein harferion rheoli gwastraff. Rydym yn cyflawni ein hamcanion mewn amryfal ffyrdd, er enghraifft: lleihau ein defnydd o drydan a nwy ond hefyd gwneud ein swyddfeydd yn llefydd mwy cyfforddus i weithio ynddynt.

Newyddion

Ein gwaith

Tweets newydd